Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Osiedla Lekarka

Witam,

w dniu 9 grudnia 2015 odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla Lekarka, zapraszam wszystkich chętnych o przybycie. Więcej szczegółów poniżej, zapraszam do zapozna się z porządkiem obrad:

Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r.
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015

Na prośbę grupy mieszkańców przedstawiam Plan rzeczowo-finansowy Osiedla Lekarka na rok 2015. Plan jest załącznikiem do Uchwały nr XXII/24/15 Rady Osiedla Lekarka z dnia 04 marca 2015 r. i został uchwalony przez poprzednią Radę Osiedla.