Sprawozdanie z II posiedzenia Rady Osiedla Lekarka w kadencji 2019-2024

Rada przedstawiała plan działania na swoją kadencję. W planie tym znalazło się kontynuowanie działanie poprzedniej rady m.ni.: budowa nawierzchni na ulicach: Małej-bocznej, Granicznej jak i rozbudowa placu zabaw. Z nowych propozycji radni postanowili, że plac zabaw i boisko będą otwarte całą dobę oraz plac zabaw będzie otwarte cały ror; na boisku na zostać dawno obiecany kontener socjalny z łazienkami.
Z mojej strony poprosiłem Radę o uwzględnienie remontu w najbliższych latach nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej. (Mieszkańcy ulicy oraz osoby przemieszczającej się po niej wiedzą jakie kamyki z pseudo remontu są uciążliwe).
Radni przegłosowali powstanie Komisji Rewizyjnej w składzie 5 osób :D, która ma na celu kontrolowanie poczynań Zarządu Osiedla.

Pierwsze posiedzenie w kadencji 2019-2024

Pierwsze posiedzenie Rady Lekarka w Wieliczce odbyło się w sali Magistrat urzędu MiG Wieliczka, na ulicy Powstania Warszawskiego 1 – Wieliczka. W imieniu burmistrza Artura Kozła prowadzenie rozpoczął sekretarz Miasta i Gminy Adam Panuś. Przedstawił porządek obrad i pomógł w wyborze przewodniczącego Rady Osiedla. Wybór na przewodniczącego w odbył się w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Rady Osiedla: DUBIEL Robert.
Stosunek głosów w głosowaniu jawny na przewodniczącego przedstawia się następująco: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0.
Następnie zabrał głos przewodniczący i od tego czasu on prowadził posiedzenie. Kolejnym wyborem był wybór zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Lekarka. W głosowaniu jawnym został nim:
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla: ŁUKASIK Kacper.
Głosy rozłożyły się podobnie jak ww. głosowaniu: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0. I ponownie w wyborze jawnym odbyło się głosowanie na sekretarza osiedla, w stosunku głosów: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0 został wybrany na:
Sekretarz Rady Osiedla : MIŚKOWIEC Kamil.
W tym momencie rada wybrała komisję do przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego zarządu osiedla i dwóch członków; skład komisji: Lech Pankiewicz – przewodniczący;Robert Górecki – członek i Mariusz światowiec – członek. I tak w głosowaniu tajnym został:
Przewodniczącym Zarządu Osiedla : LUBERDA Paweł; głosów za 12
Członkami Zarządu : PIĄTEK Ewelina i WĘGRZYN Jan; głosów za 11
Nieobecny radny: DRABIK Paulina oraz SURÓWKA Tomasz; głosów za 11

Krótka galeria:

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Lekarka nr XIII/2018

Zapraszam do zapoznania się z protokołem nr XIII/2018 z posiedzenia w II kadencji(2015-2019) Rady Osiedla Lekarka w Wieliczce. Protokół poniżej: