Pismo do Pana Burmistrza

Dzień dobry, poniżej treść pisma do Pana Burmistrza. W imieniu mieszkańców prosimy o wsparcie Pana Przewodniczącego Osiedla Pawła Luberdy wraz z radą osiedla. Prosimy także o odpowiedź.  

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu mieszkańców os. Lekarka, szczególnie osób starszych, którzy w dużej mierze zamieszkują to osiedle w Wieliczce, zwracamy się z prośbą o spowodowanie większej dostępności do komunikacji miejskiej, która wykonuje kursy do Krakowa. Na samym początku trzeba zauważyć, że na osiedlu w domach jednorodzinnych zamieszkuje bardzo dużo osób starszych z ograniczoną sprawnością. Do przystanku MPK na pętli autobusowej przy os. Wincentego Pola czy przystanku Wieliczka Cmentarz, starsi mieszkańcy z północnej części osiedla Lekarka mają do pokonania pieszo nawet ponad kilometr, co w wieku seniora jest sporą trudnością. Natomiast podróże do Krakowa, w tym do lekarzy w poradniach specjalistycznych są częste.  

Wiemy, że uruchamianie nowych połączeń MPK wiąże się z wieloma procedurami, jest także związane z przekazaniem kolejnych środków finansowych na ten cel. Zważając na powyższe, proponujemy następujące rozwiązanie:

Przywrócenie zawieszonych kursów linii 314 na zmienionej trasie w Wieliczce:

                Proponujemy, aby po przyjeździe na przystanek Wieliczka Cmentarz (w kierunku Os. Wincentego Pola) autobus jechał dalej ulicą Piłsudskiego, Niepołomską, obwodnicą Wieliczki /Droga Krajowa 94/ i z obwodnicy skręcił w ulicę Grottgera. Z Ulicy Grottgera autobus skręci w prawo w ulicę Piłsudskiego i pojedzie w kierunku Krakowa. Trasa 314 na odcinku Wieliczka Cmentarz – Osiedle Podwawelskie byłaby bez zmian.                            

                Na nowym odcinku trasy w Wieliczce, autobus zatrzymywałby się na dwóch istniejących przystankach na ulicy Grottgera. Pierwszy za skrzyżowaniem z ul. Politechniczną a następny tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Spokojną. Ten drugi byłby swego rodzaju przystankiem na końcu trasy jak i na początku (propozycja nazwy: Wieliczka Osiedle Lekarka). Takie rozwiązanie, linia bez pętli z nawracaniem na układzie ulic funkcjonują już na innych liniach MPK  (np 124 )

Krótkie uzasadnienie:

a) Z informacji uzyskanych w ZTP Kraków, środki finansowe na linię 314 “są zakontraktowane, a odwieszenie kursów jest uzależnione od decyzji  Władz Wieliczki”. Procedura uruchomienia tego połączenia jest więc prosta i leży po stronie Wieliczki.

b) Na osiedlu Lekarka mieszka spora część osób starszych, którzy swoje domy budowali 30-40 lat temu. Teraz posiadają ograniczoną zdolność poruszania, a dostęp do komunikacji pozostaje dla nich ograniczony. Młodsi mieszkańcy, którzy na co dzień dojeżdżają do Krakowa, również zmuszeni są pokonać spory odcinek pieszo do ulicy Piłsudskiego.

c) Kolejna fala wirusa (mamy nadzieję że ostatnia) słabnie, wracają uczniowie do szkół, pracownicy do trybu stacjonarnego pracy. Obserwuje się, że  istniejąca linia 304 ponownie jest mocno zapełniona pasażerami.  Zapotrzebowanie na dodatkowe kursy z dnia na dzień staje się coraz większe.

d) Poprzednia trasa linii 314 na terenie Wieliczki, nie wspomagała w odpowiedni sposób linii 304 co przecież było w jej zamiarze. Wydłużała znacznie czas przejazdu z centrum Wieliczki do Krakowa w stosunku do linii 304.  Proponowana nowa część trasy linii 314 w Wieliczce jest krótsza. Pokonanie nowego odcinka to około 2,5 km. Stara trasa od ronda na ul. Piłsudskiego do centrum i z powrotem to 4 km. Nowa trasa pozwala zatem na oszczędności  finansowe, przy wielkim udogodnieniu dla wszystkich mieszkańców os. Lekarka.

Zwracamy się z apelem do Pana Burmistrza Artura Kozioła i wszystkich, którym zależy na dobru mieszkańców os. Lekarka o działania, które doprowadzą do wznowienia kursów linii 314 na skorygowanej trasie w Wieliczce, która obejmuje os. Lekarka.  

z szacunkiem i prośbą do Pana Burmistrza,
Mieszkańcy os. Lekarka.

Wiadomość przekazana także do Radnego os. Lekarka Marka Słowika, przewodniczącego Zarządu Osiedla Pawła Luberdy z prośbą o wsparcie tej propozycji.

Obowiązuje stopień alarmowy 2. BRAVO

UWAGA!!! Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRPw całym kraju.
“BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym

(…)

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję.”

źródło: https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

Pierwsze posiedzenie w kadencji 2019-2024

Pierwsze posiedzenie Rady Lekarka w Wieliczce odbyło się w sali Magistrat urzędu MiG Wieliczka, na ulicy Powstania Warszawskiego 1 – Wieliczka. W imieniu burmistrza Artura Kozła prowadzenie rozpoczął sekretarz Miasta i Gminy Adam Panuś. Przedstawił porządek obrad i pomógł w wyborze przewodniczącego Rady Osiedla. Wybór na przewodniczącego w odbył się w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Rady Osiedla: DUBIEL Robert.
Stosunek głosów w głosowaniu jawny na przewodniczącego przedstawia się następująco: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0.
Następnie zabrał głos przewodniczący i od tego czasu on prowadził posiedzenie. Kolejnym wyborem był wybór zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Lekarka. W głosowaniu jawnym został nim:
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla: ŁUKASIK Kacper.
Głosy rozłożyły się podobnie jak ww. głosowaniu: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0. I ponownie w wyborze jawnym odbyło się głosowanie na sekretarza osiedla, w stosunku głosów: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0 został wybrany na:
Sekretarz Rady Osiedla : MIŚKOWIEC Kamil.
W tym momencie rada wybrała komisję do przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego zarządu osiedla i dwóch członków; skład komisji: Lech Pankiewicz – przewodniczący;Robert Górecki – członek i Mariusz światowiec – członek. I tak w głosowaniu tajnym został:
Przewodniczącym Zarządu Osiedla : LUBERDA Paweł; głosów za 12
Członkami Zarządu : PIĄTEK Ewelina i WĘGRZYN Jan; głosów za 11
Nieobecny radny: DRABIK Paulina oraz SURÓWKA Tomasz; głosów za 11

Krótka galeria:

Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2018-2019

Źródło: www.wieliczka.eu link: https://goo.gl/ubr2sZ

więcej:https://www.wieliczka.eu/pl/201129/14740/informator-zimowego-utrzymania-drog-na-terenie-gminy-wieliczka-w-sezonie-218-219.html?fbclid=IwAR2zM_qj4KiEl_oIi7XBIUkdhV57boI18ZX4p0WdvHpGqn98EtyRdVmgi80