Obowiązuje stopień alarmowy 2. BRAVO

UWAGA!!! Od 23 do 29 stycznia w Polsce obowiązują stopnie alarmowe: 2. stopień alarmowy BRAVO w województwie małopolskim oraz 1. stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRPw całym kraju.
„BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym

(…)

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję.”

źródło: https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

Pierwsze posiedzenie w kadencji 2019-2024

Pierwsze posiedzenie Rady Lekarka w Wieliczce odbyło się w sali Magistrat urzędu MiG Wieliczka, na ulicy Powstania Warszawskiego 1 – Wieliczka. W imieniu burmistrza Artura Kozła prowadzenie rozpoczął sekretarz Miasta i Gminy Adam Panuś. Przedstawił porządek obrad i pomógł w wyborze przewodniczącego Rady Osiedla. Wybór na przewodniczącego w odbył się w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący Rady Osiedla: DUBIEL Robert.
Stosunek głosów w głosowaniu jawny na przewodniczącego przedstawia się następująco: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0.
Następnie zabrał głos przewodniczący i od tego czasu on prowadził posiedzenie. Kolejnym wyborem był wybór zastępcy przewodniczącego Rady Osiedla Lekarka. W głosowaniu jawnym został nim:
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla: ŁUKASIK Kacper.
Głosy rozłożyły się podobnie jak ww. głosowaniu: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0. I ponownie w wyborze jawnym odbyło się głosowanie na sekretarza osiedla, w stosunku głosów: za 11; przeciw 2; wstrzymało się 0 został wybrany na:
Sekretarz Rady Osiedla : MIŚKOWIEC Kamil.
W tym momencie rada wybrała komisję do przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego zarządu osiedla i dwóch członków; skład komisji: Lech Pankiewicz – przewodniczący;Robert Górecki – członek i Mariusz światowiec – członek. I tak w głosowaniu tajnym został:
Przewodniczącym Zarządu Osiedla : LUBERDA Paweł; głosów za 12
Członkami Zarządu : PIĄTEK Ewelina i WĘGRZYN Jan; głosów za 11
Nieobecny radny: DRABIK Paulina oraz SURÓWKA Tomasz; głosów za 11

Krótka galeria:

Informator zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wieliczka w sezonie 2018-2019

Źródło: www.wieliczka.eu link: https://goo.gl/ubr2sZ

więcej:https://www.wieliczka.eu/pl/201129/14740/informator-zimowego-utrzymania-drog-na-terenie-gminy-wieliczka-w-sezonie-218-219.html?fbclid=IwAR2zM_qj4KiEl_oIi7XBIUkdhV57boI18ZX4p0WdvHpGqn98EtyRdVmgi80

Zmiana w organizacji ruchu drogowego w obrębie osiedla 31.10.2018-2.11.2018:

1) Zmiana w organizacji ruchu drogowego będzie obowiązywała od godziny 9:00 dnia 31 października (wtorek) do godziny 22:00 dnia 2 listopada (czwartek).

2) W dniach 27.10 (piątek) – 3.11 włącznie (piątek) Cmentarz będzie czynny całą dobę. Od dnia 3.11 Cmentarz będzie zamykany o godz. 17:00 wg czasu zimowego, zgodnie z Regulaminem Cmentarza.

3) Biuro ZCK czynne będzie w dniu 1.11 (środa) w godz. od 8:00 do 16:00, aby umożliwić odwiedzającym zasięgnięcie informacji o lokalizacji grobu, stanie prawnym grobu lub uiszczenie opłaty.

4) Dnia 1 listopada Msze Święte na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbędą się o godzinach: 10:00, 12:00, 14:00 – Msza Święta z procesją, ostatnia Msza Święta odbędzie się po zakończonej procesji tj. ok. godziny 15:00.

5) W dniu 1 listopada, w godzinach 8:00 – 18:00 Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce jak co roku będzie prowadził kwestę celem zebrania środków finansowych na odnowę zabytkowych nagrobków wielickiej nekropolii.


6) Całkowity zakaz prac kamieniarskich będzie obowiązywał od dnia 27.10 – 2.11.2017r.

7) W dniu 1 listopada komunikacja autobusowa nie zostanie zmieniona. Autobusy będą kursować wg rozkładu obowiązującego w niedziele i święta. Będzie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa nr 804.

8) Punkt Medyczny będzie znajdował się w budynku Kaplicy Głównej, czynny będzie w dniu 1 listopada od godziny 8:00 do 20:00.

9) Lokalizacja punktów czerpania wody:
– studnia przy bramie głównej na Cmentarz od strony ul. Niecałej,
– studnia przy Kaplicy Głównej,
– kran od strony ul. Czarnochowskiej,
– studnia na „nowej części” Cmentarza.

10) Lokalizacja toalet: – parking przy ul. Niecałej,
– Kaplica Główna,
– droga pomiędzy „starą” i „nową” częścią Cmentarza,
– „nowa” część Cmentarza.

źródło: www.wieliczka.eu, link bezpośredni: https://goo.gl/q8KopZ

Oficjalne wyniki wyborów do samorządu 2018

Z mojej strony gratuluje przede wszystkim Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka oraz Radnym Miasta i Gminy Wieliczka jak również Radnym Powiatu Wielickiego. Michał M. Kargol

A wybrani zostali:

Burmistrzem na kolejną 5-letnią kadencję w I turze zostaje Artur Kozioł;

Mandaty do Rady Miejskiej zdobyli:
Bogdan Lizak, Barbara Czajka, Michał Roehlich, Piotr Klimczyk, Paweł Krysa, Artur Kozioł, Piotr Ptak, Elżbieta Sikora, Joanna Kordula, Małgorzata Przetaczek, Kazimierz Windak, Stanisław Dziedzic, Rafał Ślęczka, Elżbieta Sendor, Ludwik Gawor, Włodzimierz Hartabus, Robert Skowronek, Kamil Jastrzębski, Grzegorz Sendorek, Tadeusz Luraniec, Małgorzata Krasoń, Krzysztof Krochmal, Andrzej Dyga;

Mandaty do Rady Powiatu zdobyli:
Adam Kociołek, Stanisław Kyrc, Zdzisław Prochowicz, Jadwiga Skoczek, Katarzyna Ciężarek, Piotr Wajda, Bogusław Trzaska, Edyta Trojańska-Urbanik, Jakub Paluch, Aleksandra Ślusarek, Tomasz Tomala, Piotr Burda, Piotr Nowak, Maciej Kłusek, Lech Pankiewicz, Aneta Rybicka-Kajtoch, Tomasz Broniowski, Jacek Juszkiewicz, Aneta Polańska, Ewa Ptasznik, Henryk Gawor, Zuzanna Kurtyka, Janusz Chlebda, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek.

Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Lekarka nr VI/2016

Zapraszam do zapoznania się z protokołem nr VI z posiedzenia w II kadencji(2015-2019) Rady Osiedla Lekarka w Wieliczce. Protokół poniżej: