pytania | odpowiedzi

Czym jest osiedle?
Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Wieliczka.

Czym jest Rada Osiedla Lekarka?
Rada Osiedla Lekarka jest organem uchwałodawczym osiedla.

Czym jest Zarząd Osiedla Lekarka?
Rada Osiedla Lekarka jest organem wykonawczym osiedla.

Czym jest organ osiedla?
Organy osiedla są częścią samorządu osiedla, który to stanowi ogół mieszkańców Osiedla Lekarka.

Na jakiej podstawie działają organy osiedla?
Na podstawie:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– Statutu Gminy Wieliczka,
– Statut Osiedla Lekarka

Jakie zadania realizuje Rada Osiedla?

W jaki sposób Rada Osiedla realizuje zadania?

W jaki sposób tworzy własny budżet?

cdn.