Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Lekarka nr I/2015

Zapraszam do zapoznania się z protokołem z pierwszego posiedzenia w kadencji II (2015-2019)  Rady Osiedla Lekarka w Wieliczce w dniu 8 maja 2015. Protokół poniżej:

Osiedlowy Dzień Dziecka

W dniu 6 czerwca 2015 na Osiedlowym Placu Zabaw przy ul. Kochanowskiego i ul. Warzyckiej odbyła się impreza z okazji DNIA DZIECKA

Imprezę zorganizowano dzięki osobistym staraniom i wkładowi finansowemu Zarządu oraz części członków Rady Osiedla, a także sponsorom , których udało się pozyskać i sympatykom.

Przedsięwzięcie poprzedziły 2 spotkania organizacyjne w których uczestniczyło 10 radnych Osiedla Lekarka: Andrzej Cholewa, Halina Cichoń, Inga Cichoń, Michał Kargol, Czesław Klasa, Bronisław Książek, Lech Pankiewicz, Joanna Studnicka, Jolanta Synowiec, Paweł Zarychta.

OSIEDLOWY DZIEŃ DZIECKA poprowadził wiceprzewodniczący Rady Osiedla Paweł Zarychta. O godz. 11.00 przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców, Zarząd oraz obecną na imprezie część Rady Osiedla, a następnie przedstawił w zarysie porządek uroczystości.

Jury w składzie: Halina Cichoń, Inga Cichoń, Jolanta Synowiec oceniło prace plastyczne dzieci i przyznało nagrody rzeczowe. W konkursach brało udział około 100 dzieci. Odbyły się także zawody sportowe głównie dla chłopców.

Zgromadzone dzieci korzystały z następujących atrakcji : dużej zjeżdżalni dmuchanej, z zamku dmuchanego, malowania twarzy, pokazu gigantycznych baniek. Otrzymały również balony i watę cukrową.

Dzieci i dorośli mogli obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego przedstawiony przez Ochotniczą Grupę Medyczną. Imprezę zabezpieczała Państwowa Straż Pożarna.

Wszyscy obecni mogli skorzystać z poczęstunku tj. grilla, słodyczy, owoców, napoi chłodzących.

Imprezę uświetniła Poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger.

Pani Poseł w swoim krótkim przemówieniu do zebranych przypomniała, że tutaj się urodziła, wychowała i to właśnie na Lekarce rozpoczęła się jej działalność społeczna i polityczna,początkowo właśnie w Radzie Osiedla Lekarka.

OSIEDLOWY DZIEŃ DZIECKA należy uznać za imprezę udaną.