Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka

Studium dla Wieliczki
Ogłoszenie: sporządzenia nowego Studium w Wieliczce

Studium dla Wieliczki
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2015

Na prośbę grupy mieszkańców przedstawiam Plan rzeczowo-finansowy Osiedla Lekarka na rok 2015. Plan jest załącznikiem do Uchwały nr XXII/24/15 Rady Osiedla Lekarka z dnia 04 marca 2015 r. i został uchwalony przez poprzednią Radę Osiedla.