Osiedle Lekarka w Wieliczce

Park na Osiedlu Lekarka

Witam na stronie Osiedla Lekarka w Wieliczce. Strona jest prowadzona przez mieszkańców i dla mieszkańców Osiedla Lekarka w Wieliczce. Na stronie znajduje się kilka informacji o osiedlu. Zamieszczane są na tej stronie pisma przekazywane do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz jednostek pomocniczych wyżej wymienionych oraz informacje o spotkaniach, posiedzeniach, imprezach odbywających się na Osiedlu Lekarka w Wieliczce jak i imprezach organizowanych przez Osiedle Lekarka w Wieliczce i dla osiedla. Dyskusje na temat organizacji Osiedla Lekarka w Wieliczce jak i pracy Rady Osiedla Lekarka prowadzone są na naszej grupie Facebook (link do grupy Osiedla Lekarka na Facebooku znajduje się po prawej stronie). Opinie, wnioski i wszelakie pomysły związane z Lekarką można przesłać na adres, podany w zakładce Kontakty. Również swoje opinie, wnioski i pomysły można przedstawić na posiedzeniu Rady Osiedla Lekarka w Wieliczce, które jest zawsze otwarte dla mieszkańców, do czego serdecznie zapraszam.
Michał M. Kargol


 1. Historia powstania
 2. Nazwa
 3. Położenie
 4. Kapliczka
 5. Cmentarz
 6. Pomnik zmarłych na cholerę
 7. Plac zabaw
 8. Boisko
 9. Park
 10. Logo


Osiedle Lekarka w Wieliczce – krótka historia powstania
Osiedle Lekarka w Wieliczce było w 1564 ogrodem zwanym „Lekarką”, który to ogród był częścią miasta Mierziączki. 1426 tawerna dicta Merszatczka iacens ante Veliczca – już w 1426 roku znajdują się wzmianki o tawernie Mierzączce leżącej koło Wieliczki. Od 1502 Mierzączka to karczma z zagrodami, a następnie osada na przedmieściu Wieliczki, od 1628 odrębne miasto. Przed bezprawnym przekazaniu Mierzączki w roku 1561 Stanisławowi Sanockiemu, Mierzączka była własnością Jana Ocieskiego – ochmistrza królowej Bony. Po tym okresie ogrody „Lekarka” wraz z całą Mierzączką były przekazywane z rąk do rąk. W 1847 roku Mierzączka została włączona do Wieliczki.
A 20stych latach XX wieku na mocy uchwały Miejskiej Rady rozparcelowano grunty na Lekarce. W okresie międzywojennym na Lekarce, przy pradawnych drogach polnych, które zostały zmienione na drogi osiedlowe; Jana Kochanowskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego oraz Rejtana powstała zabudowa willowa, wśród których pojawiły się obiekty modernistyczne. Wille te projektowali znani architekci krakowscy: Teodor Hoffman, Henryk Lamensdorf, Zygmunt Gawlik i Józef Merenda.
W czasie wojny na Lekarce było przedszkole (Kindergarden) i szkoła (Deutsche Volksschule) dla dzieci.

Źródło: Wieliczka Dzieje Miasta, Oficyna Cracovia 1990
Słownik Historyczny, IH PAN 2010-2014Nazwa
Nazwa osiedla Lekarka w Wieliczce pochodzi od ogrodów „Lekarka” leżących na terenach obecnego osiedla Lekarka.Położenie

Osiedle Lekarka znajduje się w północno-wschodniej części Wieliczki. Lekarka oddalona jest o około 900 metrów od centrum miasta Wieliczki. Osiedle Lekarka leży wzniesieniu otaczającym Wieliczkę – wzgórzu Kaim. Wysokość tego wzgórza dochodzi do 270 m nad poziomem morza.

W północnej części osiedle Lekarka w Wieliczce, w kierunku od zachodu do wschodu styka się z granicami wsi Czarnochowice, następnie graniczy z wsią Czarnochowice i kolejno z wsią Zabawa od północy i od wschodu. Od południa w kierunku od wschodu do zachodu graniczy z osiedlem Wincentego Pola, osiedlem Sienkiewicza oraz kolejno osiedlem Śródmieście. Od wschodu graniczy z osiedlem Zadory.

Osiedle Lekarka na mapie Wieliczki
Osiedle Lekarka na mapie miasta Wieliczka

Drogi.

Większość dróg na osiedlu Lekarka jest drogami gminnymi, za wyjątkiem:

Wojewódzka nr 964  jest drogą  o długości około 104 km łącząca K†asinę Wielką (wieś położoną w gminie Mszana Dolna, powiecie Limanowskim, województwie małopolskim z Biskupicami Radłowskimi (wieś w gminie Radłów, powiecie tarnowskim, województwie małopolskim). Droga nr 964  przebiega przez część ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego od ronda Armii Krajowej oraz całą ulicę Niepołomską do granic miasta.

Krajowa 94 (stara 4) – droga łącząca Zgorzelec (miasto przy granicy z Niemcami, w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim) i Radymno (miasto przy granicy z Ukrainą, w powiecie jarosławskim, w województwie podkarpackim)Kapliczka
Na osiedlu lekarka w Wieliczce, przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Grottgera znajduje się domkowa kapliczka. W środku murowanej kapliczki znajduje się drewniana postać św. Barbary mierząca 120 centymetrów wysokości. Autor figurki jest nieznany ale powstanie samej figurki datuje się na XVIII wiek.
W 2013 roku kapliczka wraz z figurką została poddana renowacji.Cmentarz

Cmentarz na osiedlu Lekarka w Wieliczce jest usytuowany między ulicami: Czarnochowską, marszałka J. Piłsudskiego i Niecałą. Adres cmentarza: Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 32-020 Wieliczka. Wejście cmentarza jest od ulicy Czarnochowskiej, Piłsudskiego, Niecałej, Grottgera oraz parkingu przy ulicy Spokojnej.

cmentarz

Strona Cmentarza Komunalnego w WieliczcePomnik zmarłych na cholerę
Przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Czarnochowskiej, obok cmentarza komunalnego w Wieliczce znajduje się kopiec ziemny z każdej strony otoczony jezdniami asfaltowymi. Na szczycie tego kopca znajduje się kolumna z figurką Matki Boskiej. Według przekazów w kopcu są zakopane szczątki zmarły na cholerę, podczas XIX wiecznej epidemii cholery, która nawiedziła miasto i okolicę. Niestety brak tablicy potwierdzają tą informacje.

pomnikPlac zabaw dla dzieci na Osiedlu Lekarka w Wieliczce

Plan placu zabaw na Osiedlu Lekarka
plan placu zabaw

Teren plac zabaw na osiedlu Lekarka w Wieliczce znajduj się między ulicami: Warzycką – Jana Kochanowskiego – Inżyniera Mikołaja Marchewy. Kształt placu ma formę czworoboku a od każdej z ulic jest wejście – bramka zamykana na klucz.
Teren placu zabaw jest otwarty od miesiąca kwietnia do października.

Plac Zabawa Osiedle Lekarka
Plac zabaw dla dzieci
Plac Zabawa na Lekarce
Plac zabaw dla dzieci
Obiekt Monitorowany


Boisko sportowe

W 2018 roku boisku na osiedlu Lekarka przeszło kompletny remont, który trwał od roku 2017. Wykonano odwodnienie całego placu podłączonego do kanalizacji deszczowej. Po kostką brukową na której znajduje się tartan (tworzywo poliuretanowe, odporne na ścieranie i temperaturę; źródło: wikipedia) z namalowanymi linami boiska wykonano płytę betonową.
Boisko znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Grottgera z Warzycką i Warzycką i Prasołów, wejście jest od ulicy Warzyckiej.

Boisko na Osiedlu Lekarka
Boisko na Osiedlu Lekarka

Cały plac boisk ogrodzony ma nieregularny kształt a jego wymiary: 50 m x 63 m x 27 m x 73 m i powierzchni: 2392 m2 a powierzchnia pokryta tartanem wynosi: 1525 m2.
Poszczególne boiska:

 • boisko do piłki ręcznej (linie czerwone na planie);wymiary 24 m x 44 m, powierzchnia1056 m2; wymiary placu gry 20 m x 40 m i powierzchnia 800 m2,
 • boisko koszykówki (linie niebieskie na planie);wymiary 19 m x 30 m, powierzchnia 570 m2; wymiary placu gry 15 m x 26 m i powierzchnia 390 m2,
 • boisko do siatkówki (linie zielone na planie);wymiary 15 m x 24 m, powierzchnia 360 m2; wymiary placu gry 9 m x 18 m i powierzchnia 162 m2,
  UWAGA: Place boiska do koszykówki i piłki ręcznej pokrywają się!!!

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA

 • Boisko jest obiektem sportowo ? rekreacyjnym będącym własnością Gminy Wieliczka, zarządzanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce.
 • Teren Boisko jest ogólnodostępne.
 • Boisko jest czynne od godziny 8.00 do zmierzchu, jednak nie dłużej niż do godziny 21.00.
 • W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych boisko jest nieczynne.
 • Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
 • Na terenie boiska obowiązuje zakaz;
  • używania butów typu korki, buty z kolcami, itp.;
  • spożywania posiłków, napojów alkoholowych, żucia gum, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających;
  • wprowadzania psów i innych zwierząt, zaśmiecania, zakłócania porządku;
  • jazdy na rolkach, na rowerach, motorowerach, motocyklach, itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych (przestawiania bramek i wyciągania mocowań, wieszania i wchodzenia na bramki, kosze).
 • Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie boiska zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.
 • Gminny Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 • Osoby, naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane z terenu boiska.
Obiekt Monitorowany - Osiedle Lekarka


Park Osiedlowy
Park na osiedlu Lekarka w Wieliczce znajduje się przy ulicy Grottgera (vis a vis boiska sportowego), ulicy Spokojnej i ulicy Uroczej. Teren parku jest nie ogrodzony. Poprzez park przebiegają ścieżki spacerowe, które zbiegają się w centrum terenu parku.

Obiekt Monitorowany


Logo Osiedla Lekarka w Wieliczce

Logo Osiedla Lekarka w Wieliczce
Logo Osiedla Lekarka w Wieliczce

Znaczenie loga osiedla:
Na niebieskiej tarczy (niebieski kolor to kreatywność ale niebieski to także kolor przyjaźni) umieszczono laskę Eskulapa oraz narzędzia wydobywania soli: drewniany młot i dwa kilofki po bokach, na bryle soli jako nierozlewana część Wieliczki. Laska Eskulapa (symbol lekarzy; sztuki lekarskiej ? symbolizuje odradzenia się, długowieczności) wpisana na herbie Wieliczki, który nawiązuje do tradycji górniczej.